veppo.si

Dejavnosti

VODOVOD

V podjetju izvajamo kompletne vodovodne in odtočne instalacije

Elektrika

V podjetju vam skupaj s poslovnim partnerjem nudimo izvedbo kompletnih elektroinštalacijskih del.

Plin

Plinske inštalacije izvajamo skladno s predpisi in navodili distributerja plina.

Prezračevanje

V podjetju vam skupaj s poslovnim partnerjem nudimo kompletno izvedbo vseh prezračevalnih sistemov.

Ogrevanje

V podjetju vam nudimo vse vrste ogrevanja in hlajenja.

  vodovod

V podjetju izvajamo kompletne vodovodne in odtočne inštalacije, tako na manjših stanovanjskih, kakor tudi na večjih objektih, kot so: šole, vrtci, industrijski objekti ter stanovanjski bloki.

Izvajamo tudi zunanja hidrantna omrežja ter sisteme Pluvija za odvodnjavanje ravnih streh.

  elektrika

V podjetju vam skupaj s poslovnim partnerjem nudimo izvedbo kompletnih elektroinštalacijskih del.

  plin

Plinske inštalacije izvajamo skladno s predpisi in navodili distributerja plina.

V podjetju stalno skrbimo za certificiranje varilcev ter pridobivanju potrebne dokumentacije o usposobljenosti podjetja za izvajanje plinskih inštalacij.

  Prezračevanje

V podjetju vam skupaj s poslovnim partnerjem nudimo kompletno izvedbo vseh prezračevalnih sistemov, tako na manjših stanovanjskih, kakor tudi na večjih objektih.

  Ogrevanje

V podjetju vam nudimo izvedbo vseh vrst sistemov ogrevanja in hlajenja, tako na stanovanjskih objektih, kakor tudi na večjih zahtevnejših objektih, kot so: šole, vrtci, industrijski objekti, stanovanjski bloki.

Izvedbo sistemov ogrevanja in hlajenja vam nudimo z vsemi klasičnimi sistemi (olje, plin, drva, peleti), kakor tudi z novejšimi energetsko varčnimi sistemi (lesna biomasa, toplotne črpalke, sonce, kogeneracija).